Baby’s en kinderen

Baby’s huilen nu eenmaal af en toe en dat hoort ook zo.
Maar wanneer je baby veel erg vaak huilt kun je je afvragen of dat nog steeds normaal is. Vaak heb je als ouder dan ook wel een bepaald gevoel dat er ‘iets’ niet goed zit. Je merkt dat er wat is door zijn of haar manier van bewegen en huilen.

Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld reflux (veel spugen), darmkrampjes, obstipatie, niet op de buik willen liggen, of overstrekken.

Bij een keizersnede of inleiding komt er een abrupt einde aan 9 maanden warmte en geborgenheid. Tel daar ingrepen zoals tang of vacuümpomp bij op en het is niet verwonderlijk dat een baby hier na afloop geprikkeld van kan zijn geraakt.

Ook een voorkeurshouding (hoofdje ligt altijd naar dezelfde kant en het achterhoofdje wordt aan één kant een beetje plat) is goed te behandelen met osteopathie. Indien nodig, wordt er samengewerkt of doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut.

Met osteopathie is op een effectieve en VEILIGE manier iets aan de klachten te doen.
Met zachte handgrepen – er wordt nooit gekraakt bij baby’s! – zoekt de osteopaat naar de spanningen in het lichaam en maakt deze los.

Zelf direkt een afspraak in plannen kan  hier